PSYCHOLOGENPRAKTIJK BINNENSTAD

Samenwerking

Utrechtse Psychologen Coöperatie

Wij maken deel uit van de Utrechtse Psychologen Coöperatie (UPC). Zie www.utrechtsepsychologencooperatie.nl. Dit is een samenwerkingsverband van erkende eerstelijns psychologen en GZ-psychologen in de stad Utrecht. De zorg die door de betrokken psychologen geboden wordt is laagdrempelig. Er zijn veelal geen lange wachtlijsten waardoor cliënten snel worden geholpen.

1nP

De behandelaren van Psychologenpraktijk Binnenstad hebben een samenwerkingsverband met 1np met name voor hun werk in de SGGZ. Stichting 1nP is een landelijk netwerk van bijna 600 vrijgevestigde professionals in de ggz. Deze professionals werken zowel in de Basis GGZ als de Specialistische GGZ en hebben zich georganiseerd in verschillende multidisciplinaire teams.

Medebehandelaren bieden (aanvullende) therapieën zoals o.a. groepstherapie, partner-relatie therapie, lichaamgerichte therapie en dramatherapie. Door de samenwerking wordt ons hulpaanbod breder. Indien nodig verzorgen wij een onderdeel van de behandeling. Als hoofdbehandelaar zijn wij altijd betrokken bij de behandeling.

De collega’s waarmee Gerard Vegt een team vormt zijn:

Hoofbehandelaren:

- Jac Quirijnen, klinisch psycholoog
- Reinoud Albrecht, klinisch psycholoog
- Marloes Stroop, gz-psycholoog

Medebehandelaren:

- Pieter de Koning, vaktherapeut creatief
- Imre Dietz, psycholoog
- Liesbeth Doomen, vaktherapeut creatief
- Joanna Donk, ggz vaktherapeut

De medebehandelaren hebben geen eigen site. Informatie is te vinden op de site van 1nP. U kunt hier zoeken op naam.